iafi aviabiletebi

საიტის ლოგო

საიტის დასახელება

საიტის აღწერა

google sadziebo saiti

Google.com

Google.com – არის მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი საძიებო სისტემის საიტი, სადაც ნებისმიერ ადამიანს.

google.com შეუძლია მოიძის უამრავი ინფორმაცია თქვენი სასურველი სიტყვის ან წინადადების ჩაწერის თანავე.

სივრცე, სადაც ერთიანდება უამრავი შესაძლებლობა. სურათების ძებნა, ვიდეოების ძებნა, სიახლეების ძებნა, რუკაზე ძებნა დ.ა.შ.

ყველა კატეგორია

iafi aviabiletebi